Saturday, October 10, 2009

با درود
امروز همش تو این فکر بودم که بابا یکی نیست که پیدا بشه به من بگه نونت کم بود آبت کم بود ،
وبلاگنویس شدنت چی بود ، تو این هیر و ویر همینت مونده بود اما ! باور کن که یکی از دل مشغولیهام
همین بود که یه روزی شروع کنم به نوشتن ، شاید کسی پیدا بشه یه کامنتی مامنتی چیزی برام سند کنه، تا
احساس کنم تو این دنیای بلبشو عنکبوتی ، ما هم هستیم !

Wednesday, October 7, 2009

با درود
از اینکه به تارنمای من اومدی خیلی خیلی ذوق زده شدم ، و اینکه ازاین به
بعد میتونیم همدیگه رو بیشتر حس کنیم هیجان زده ام .